in alles slaapt een x-liedje


Creative Commons LicenseX113 Waar de korenbloemen staan
tekst en muziek: Henk Harmsen

1.
vreemdelingen zijn wij, levenslang
voor onszelf en anderen
wie het leven denkt te kennen wordt beschaamd
want dat blijft zich steeds veranderen

2.
nergens wonen, altijd onderweg
gaan waar niemand anders gaat
niets houdt stand, ook wij zijn slechts van korte duur
wij rennen, toch komen wij te laat

3.
tussen graan en korenbloemen blauw
ligt een leven zonder tijd
gisteren en morgen zullen daar niet zijn
alleen hier en nu, de eeuwigheid

4.
'tegen beter weten in: heb lief,
dit moment, heel je bestaan'
als het leven zo in eenvoud tot ons spreekt
zijn wij waar de korenbloemen staan