Henk geet plat

Daansn in ut vrooge lich
(eschreem dör Henk Harmsen ©2016)

1.
argens in de nach röp um sien moe een klen wich
moe den söch de sloap, mar 't hart en 't lief vezet zich
argens in de nach beloft twee trouw vör aaltied
andern weet: tot hier bi’w ekumm, ma verder ku’w het niet
ooit git disse nach vörbie
ooit zult ook wie daansn in ’t vrooge lich

2.
argens in de nach wödt mensen oonrech annedoan
argens lang eleen hebt wie de liefde velörn
donker is de nach, donker is alles um oons hen
misschien doe’w de laampn an as bakens onderweg
ooit git disse nach vörbie
ooit zult ook wie daansn in ’t vrooge lich

Dansen in het vroege licht

Ergens in de nacht roept een klein kind om zijn moeder
De moeder zoekt de slaap, maar haar hart en lichaam verzetten zich
Ergens in de nacht beloven twee trouw voor altijd
Anderen weten: tot hier zijn we gekomen, maar verder kunnen we het niet
Ooit gaat deze nacht voorbij
Ooit zullen ook wij dansen in het vroege licht

Ergens in de nacht wordt mensen onrecht aangedaan
Ergens lang geleden hebben we de liefde verloren
Donker is de nacht, donker is alles om ons heen
Misschien doen we de lampen aan als bakens onderweg
Ooit gaat deze nacht voorbij
Ooit zullen ook wij dansen in het vroege licht