Hoe breed is de hemelpoort?

U zult zich hoogstwaarschijnlijk afvragen wat dit voor een bizarre vraag is. Wat is het nut, zult u denken, om hier een antwoord op te vinden? Dat nut kon echter wel eens veel groter zijn dan u zo op het eerste gezicht zou denken. Want aan het antwoord op deze vraag zitten heel wat belangrijke consequenties.
Allereerst de breedte. Er is in de Schrift sprake van een enge poort. In dit geval is eng op te vatten als smal. Hoe smal is een smalle poort? Let op dat er sprake is in de Schrift van een kameel en een naald en een rijke man. Daaruit kunnen we concluderen dat het eerder om centimeters gaat dan om meters. Het antwoord is, heel verrassend: 33 centimeter.
U kunt zich voorstellen dat het voor de meeste mensen wel even wurmen is om door de poort te komen. Dat zou allemaal nog geen probleem zijn, als er ook maar weinig mensen naar de Hemel gaan. Maar hier ligt het probleem. God is een genadig God, dus je kunt er gif op innemen dat 99,99% van alle mensen naar de hemel gaan. Stelt u zich even die rij voor. Besef daarbij twee dingen dat het een eeuwigheid zal duren voordat iedereen eindelijk binnen is en (ten tweede) dat de Hemel slechts eenzelfde eeuwigheid duurt. Dus het zal er om spannen of iedereen op tijd binnen is.
Zo belangrijk is het dus de vraag over de breedte van de Hemelpoort. Want het gaat u zelf betreffen. U zit straks ook ergens in die lange stoet van mensen en u zult begrijpen dat de plek in de rij, dus waar u zich ten opzichte van de Poort bevindt, wel eens heel belangrijk kon zijn.
Om dit wat aanschouwelijk te maken hebben wij een filmpje gemaakt, waarbij wij getracht hebben deze moeilijke materie in eenvoudige beeldtaal aan u uit te leggen. We hebben daarbij zelfs aan ondertiteling gedacht. Let wel: de ondertiteling is vrijzinnig en geeft daarom geen getrouw beeld van wat er werkelijk gezegd wordt, het is een vrijzinnige interpretatie met veel twijfel en slagen om de arm.
Maar laten we het niet al te ingewikkeld maken.
Start de film.