Egt HeMa™

Henk en Martin

Egt HeMa™

Serie bijeenkomsten door Martin Schuitemaker en Henk Harmsen in Het Venster in Veenendaal


23-02-2020 om 10:00
De magie van het woord

1. mededelingen
2. kaars van de zondag
3. poëzie:
De tent - Rummi
4. zingen: X46 Tussen oud en nieuw
5. film:
Beer en pop praten na
6. poëzie: een geschenk - Toon Tellegen
7. zingen:
X34 Een droom een herinnering
8. poëzie: voorkomen is beter - Toon Tellegen
9. video:
ongeveer - Eefje de Visser
10. collecte
11. zingen:
X20 Schijn op mij
13-10-2019 om 10:00
Hoe breed is de hemelpoort?

1. kaars van de zondag
2.
digitaal geboortekaartje
3. luisteren naar:
Achter de hemelpoort - van Boudewijn de Groot
4. zingen:
X51 Stroom verder blijf niet staan
5. gedicht: aan de hemelpoort
6. zingen:
X112 Straks komt het goed (Youtube)
7.
hoe breed is de hemelpoort?
8. film:
Beer en pop krijgen nop
9. zingen:
X98 Een vlinder in het ochtendlicht (Youtube)
10. collecte
11. zingen:
X92 Ga weer op weg